Hariduseta pole tulevikku

mainlogoAEFProjekti sihtgrupiks on 20 vanemliku hoolitsuseta noort, kel on põhiharidus omandamata ja kool pooleli jäänud. Suvelaagrite projektis "Paremad oskused iseseisvaks eluks" osalenud, põhikoolist välja langenud noored, on Eestimaa erinevates koolides tagasi haridusteed jätkamas. Koolist väljalangemise põhjuseks oli enamikel juhtudel kodu toetuse puudumine ja vaesus, väärad harjumused ja õigusrikkumised. Meeskonna abiga sooritasid noored suvetööd ja järeleksamid või alustasid uues koolis sama klassikursust.

Projekti raames pakume noortele reedest esmaspäevani ja koolivaheaegadel asenduskodu Märjamaa vallas, Lümandu külas, Uuetoa talus, kus nad veetsid käesoleva aasta suve, või Tallinnas Nõmme Lastekaitse Liidu Lasteabi Keskuses. Suvise projekti tulemusel on kõik osalenud noored koolis tagasi, paljud neist elavad esmaspäevast reedeni õpilaskodudes. Meeskond aitab nädalavahetuse jooksul noori koduste ülesannete ja koolinädala jooksul tekkinud probleemide lahendamisel, tagab suve jooksul omandatud uute oskuste ja käitumisharjumuste säilimise, toitlustab ja majutab noori.

Nädalavahetustele on planeeritud ka muuseumide ja teatrietenduste külastamine, et noorte silmaringi laiendada ning kultuurihuvi tekitada.

Projekti eesmärgiks on tagada vanemliku hoolitsuseta 20 lapsele ja noorele võimalus omandada vähemalt põhi-ja kutseharidus ning kindlustada neile õpingute perioodiks asenduskodu, järelvalve ja õpiabi.

Majanduskriisi ja töötuse käes vaevlevad sihtgrupi pered ei suuda oma lastele tuge, elementaarseid elamistingimusi ega järelvalvet pakkuda. Halva kuulsusega perede lapsed kogevad sageli halvustamist ja ebaõiglast kohtlemist. Koolid loobuvad neist kergekäeliselt ja väga tihti sattuvad sellised noored kuritegelikule teele. Noortel on väga vähe valikuid ja neil napib abi enese kohta käivate otsuste tegemisel ja olukorra muutmisel. Projekt kindlustab noortele põhihariduse omandamise ja kaitseb noori sildistamise ja pideva hukkamõistmise eest väikeses kogukonnas. Koduse hoole puudumine ei tohi jätta noori hariduseta!

 

Kärt Mere

Tallinn 2009

 
eapn_eesti

 

Ka sina saad aidata majanduslikesse raskustesse sattunud perede lapsi.
Nõmme Lastekaitse Liidu a/a nr Swedbankis on EE662200001120290029.

Liitu meie lastehoiu Facebooki lehega!