Paremad oskused iseseisvaks eluks

NorraEEALogoKoosUus projekt on sotsiaalprobleemidega põhihariduseta noorte aktiviseerimiseks, tööharjumuste kujundamiseks ja uute oskuste omandamiseks läbi praktiliste pikaajaliste tööharjutuste õpitubades. Meie MTÜ jaoks on tegu uue tegevusvaldkonnaga, lisandub uusi liikmeid, projektis löövad kaasa uued vabatahlikud. Märjamaa vald Raplamaal on liidu uueks tegevuspiirkonnaks, Märjamaa VV ja Raplamaa Lastekaitse ühing uuteks koostööpartneriteks. Noored leitakse kohalike omavalitsuste ja Tööturuameti abiga. Projekti eesmärgiks on eri rahvustest, mõlemast soost, kutseoskusteta noorte lõimimine tööturule, põhihariduse omandamise motiveerimine ning eripäraste oskuste õpetamine noorte konkurentsivõime suurendamiseks töö leidmisel nii linnas kui ka maapiirkondades.

Praeguses raskes majandusolukorras on tööpuudus suur probleem kõigile. Põhihariduseta ja ametioskusteta noortest pole huvitatud ükski tööandja. Põhihariduseta noori ei kutsuta ka tegevteenistusse. Tööturu andmetel on selliseid noori üle mitmesaja. Põhjuseks on noorte madalad vaimsed võimed, raske kodune olukord, tulevikuvisiooni puudumine ja oskamatus antud situatsioonis lahendusi leida. Sageli elavad probleemsed noored koos vanavanematega või asendusperedes. Tegevuseta noored sattuvad tihti kuritegelikule teele, neil sünnivad planeerimata lapsed ja sama elumuster kordub taas.

Kohustusteta eluviis muutub harjumuseks ja hiljem on raske kui mitte võimatu iseseisvat elu alustada.

Sihtgrupiks on noored, kes ei õpi ega tööta. Planeeritud sihtgrupi suuruseks on nelikümmend noort, kakskümmend Tallinnast ja kakskümmend Rapla Maakonnast. Neil on põhikool lõpetamata ja neil puudub võimalus jätkata ametikoolis. Projekti tutvustatakse noortele kohtumistel noortekeskustes. Õppides mitmepäevastes praktilistes töötubades paber-, savi- ja lubikrohvimist, vana mööbli renoveerimist, vanade tööriistade kasutusvõimalusi ning mahepõllumajandust, on noortel lisaks tööharjumuste kujunemisele võimalik omandada oskusi, mida kutsekoolides ei õpetata ja mis on üsna haruldased.

Spetsiifilised oskused annavad parema võimaluse tööturule jõuda. Töötamine taaskasutatvate ning looduslike materjalidega tõstab noorte keskkonna- ja loodushoiualast teadlikkust. Alustav projekt aitab Tallinna ja Märjamaa valla noori. Saadav kogemus võiks kujuneda positiivseks mudeliks ka teistele linnadele ja valdadele. Nõmme Lastekaitse Liidu liikmetele on projekti läbiviimine uute kogemuste ja teadmiste allikaks, lisandub uusi kaasalööjaid, liidu tegevus laieneb Rapla maakonda. Tervikuna mõjutavad abi saanud noored kogu meie ühiskonda.

Kuni kümneliikmelised grupid elavad, õpivad ja töötavad nädalaste vahetustega Märjamaa vallas, Lümandu külas, Uuetoa talus. Meeskonna juhtimisel õpitakse paber-, savi- ja lubikrohvi valmistamist ning krohvimist, tselluvillaga seinte soojustamist, vanade palkseinte puhastamist ja õlitamist. Õpitakse taastama vana mööblit ja vanu majatarbeid, lööma sindli- ja laastukatust. Üheskoos proovitakse kätt kuuri, maakeldri ja kasvuhoone ehitamisel. Praktiline omandatud kogemus võimaldab noortel näiteks füüsilisest isikust ettevõtjana tööd alustada. Harjutatakse meeskonnatööd ja otsitakse lahendusi noorte edaspidise elu paremaks korraldamiseks. Noored teevad kahe nädala vältel kõik eluks vajalikud toimingud ise: valmistavad toitu, koristavad, kütavad, jne.

Tegevusi suunavad Nõmme Lastekaitse Liidu töötajad ja vabatahtlikud, kellel on pikk kogemus antud valdkonnas. Nad elavad koos noortega talus. Noortega käivad kohtumas Nõmme LOV ja Märjamaa VV noorsoo-ja sotsiaaltöötajad. Nõuga aitavad Muinsuskaitse seltsi ja Tallinna Tööturuameti spetsialistid. Kõik grupid külastavad Sillaotsa talumuuseumi ja Sipa Mõisa ning muid huviväärsusi Raplamaal.

Iga noor osaleb vähemalt kahes vahetuses, kokku nelja nädala vältel.

Meeskond aitab noori sõprussuhete loomisel, probleemide arutamisel ja lahendusteede otsimisel. Oma kogemusi jagavad samas olukorras olnud, kuid tänaseks edukad ja hästi toimetulevad noored. Kuus nädalat õppimist talumiljöös koos sarnaste muredega eakaaslastega kujundab lisaks uutele ametioskustele tööharjumusi ja õpetab end teise nurga alt nägema. Meeskond toetab ja aitab noori ka edaspidise elu korraldamisel.

Laagrite projekti on kajastanud ka Märjamaa Nädalaleht ja Linnaleht.

Projekti toetas Vabaühenduste Fond. Vabaühenduste fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel.

 

 

Kärt Mere

Tallinn 2009

 
eapn_eesti

 

Ka sina saad aidata majanduslikesse raskustesse sattunud perede lapsi.
Nõmme Lastekaitse Liidu a/a nr Swedbankis on EE662200001120290029.

Liitu meie lastehoiu Facebooki lehega!