Suvesupp

Kõht täis, meel hea!

Projekti “Kõht täis, meel rõõmus!” eesmärgiks oli põhikooliealiste, puudustkannatavate perede laste toitlustamine suvekuudel, mil tasuta koolieinet, mis on paljude laste jaoks ainsaks tõhusaks toidukorraks päeva jooksul, ei pakuta. Vajadus laste toitlustamise järele suvekuudel kerkis suure murena esile kodanike kirjadest.

EAPN Eesti poolt korraldatud kampaania “Mõtle ja räägi kaasa!” raames ootasime märtsist maini kõigi eestimaalaste arvamusi vaesusega toimetulemise teemadel. Paljud vanemad kirjutasid, et kõige raskem on taluda muret, kus laste toidu jaoks raha ei jätku. Tagasiside koolidest on murettekitav: alatoidetud lapsed on viletsa tervise ja madala õpivõimega. Lapsed uurivad kooli jõudes, millal algab söögivahetund. Laste suvine toitlustamine pole vaid töötute vanemate mure, raskusi on ka tavalistel peredel, kus mõlemad vanemad töötavad. Palgakärped ning kohustused laenude ja liisingute näol on perede toimetulekut tugevasti halvendanud. Projekti raames rajati toitlustamist vajavatele põhikooliealistele lastele võimalikult kodu lähedale suvised söögikohad, kus sai kord päevas tasuta sooja toitu ning pakuti ka eakohast tegevust ja meelelahutust.

Teise toitlustussuunana toimus toiduabipakkide komplekteerimine abivajavatele lastega peredele. Teine toitlustussuund kujunes välja projekti käigus selgunud vajaduse baasil.

Peredelt saadud tagasiside oli väga positiivne, kuid tõi välja uue vajaduse.

Selgus, et paljud puudustkannatavad lapsed ei saa söömas käia selleks ettenähtud kohtades. Põhjuseid oli erinevaid.

Mõnes peres oli väikelaps, kes lõunasel ajal magas lõunaund, ning seega ei olnud lapsevanemal võimalik minna algkooli last (kes ilma vanemata veel ringi ei liigu) sööma viima täpselt õigel ajal.

Mõnel juhul (ja just suuremate laste puhul) mängis rolli emotsioon, kus laps ei soovinud üksi sööma minna kui tal olid kodus raskes olukorras ka töötud vanemad või väiksemad õed-vennad, kes meie projekti sihtgruppi otseselt ei kuulunud.

Samuti oli lõunasel ajal paljudele raske oma tegevusi pooleli jätta, et kuskile kaugemale sööma minna (kahjuks ei suutnud me avada toidukohti kõigile nii lähedale kui alguses plaanisime).

Seega olid meil endiselt olemas abivajajad, kuid olukord nõudis paindlikkust. Tulles vastu abivajajate soovile ning olles saanud projektile suurema toetuse üsna selle lõppfaasis, otsustasime hakata tegema toiduabipakke vähekindlustatud peredele, kus oli abivajavaid lapsi.

Infot nende laste ja perede kohta saime linnaosavalitsustelt, MTÜ-delt, kirikutelt ja muudelt vabaühendustelt. Tingimuseks oli see, et pere pidi olema lastega, ilmse toimetulekuraskusega ning parajasti mitte sarnast abi saama mujalt.

Meie suuremateks koostööpartneriteks toiduabipakkide jagamisel olid Eesti Suurperede Abistamise Selts, Lapsevanemate Liit, Liikumispuudega Inimeste Liit, Saue Naisklubi, Saue Lastekaitse Liit, Raasiku Memmede klubi, MTÜ NIRK, Raplamaa Lastekaitse Liit, Klooga Algkool ning Kohila vallavalitsus.

Üritused

Kuna esilagne paan oli pakkuda lastele nii toitu kui suvisel ajal tegevust, siis Noortekeskused ja Pirita Vaba Aja Keskus on selles meid kõvasti aidanud. Need on olnud toitlustamiskohad, kus lapsed saavad ka aega veeta. Sama on toiminud ka Nõmme LKL territooriumil. Juulis olid Noortekeskused muutunud Noorte rannakeskusteks-tegevused lastele toimusid rannas, toitlustamine keskuses.

Kodanikuühenduse Südame Asi eestvedamisel on projekti raames organiseeritud ka 2 suuremat üritust, millest üks toimus 7. augustil ja teine on 22. augustil. 7.augusti üritus toimus spordipäev Arigato spordiklubis. Tegemist oli pereüritusega, lastele organiseeriti sportmänge, nad said SkyActioni juhatusel teha lae all köielkiikumist, mis kõigile väga meeldis ning samuti toimus päeva raames toitlustamine, mis oli organiseeritud meie poolt. Kuna meil olid suured ruumid ja piisavalt vabatahtlikke korraldajaid, saime kutsuda lapsi ka väljastpoolt projekti. Kokku osales üritusel umbes 100 inimest. Neist 3 väikest gruppi olid Tallinna lastekodudest (Kopli LK, Mustamäe LK ja Laste Varjupaik) , ülejäänud lapsed “Kõht täis, meel hea” projektist. Kogu üritus oli organiseeritud vabatahtlike poolt, ruumid, materjalid ning SkyActioni tegevus lastega oli vastutulek ettevõtete poolt.

22. augusti ürituse nimi oli Aaretejaht. Tegemist oli professionaalse matkakorraldaja poolt juhitud loodusmatkaga Rebala kaitsealal, millest võttis osa rohkem kui 70 inimest (65 last ja vabatahtlikud organiseerijad ja grupijuhid). Mõlema üritusega jäädi rahule ning oleme saanud palju positiivset tagasisidet. Mõlemaid üritusi on kajastatud ka Bioneeris, vt link: "Vabatahtlikud tõid Nõmme Lastekaitse Liidu eestvedamisel lastele rõõmu" Pilte üritustest saab vaadata ka järgmistelt linkidelt:
Loodusmatk
Aaretejaht I
Aaretejaht II
Arigato spordipäev I
Arigato spordipäev II

Projekti raames on toitlustatud ka mitmeid linnalaagreid erinevates Tallinna linnaosades, mis on olnud suunatud just vähekindlustatud perede lastele, ning paar linnalaagrit on teoks saanud just tänu sellele, et meie projekti kaudu on olnud võimalik neile lastele toitu pakkuda.

Täname oma koostööpartnereid:• Unicef Eestit
• SA Päikeselille (Eesti Toidupank)
• Avatud Eesti Fondi
• Hasartmängumaksu Nõukogu
• Tallinna linna
• Noorsootöö Keskust
• Katrin Saksa
• Saue Naisklubi
• Eesti Päevalehte
• Raasiku Memmede klubi
• MTÜ NIRKi
• Eesti Suurperede Abistamise Seltsi
• Liikumispuudega Inimeste Liitu
• Saue Lastekaitse Liitu
• Ühendust Südame Asi
• Tublisid vabatahtlikke ja kõiki, kes jõu ja nõuga aitasid!

AITÄH TEILE!

Loe ja kuula sel teemal:
Eesti Päevalehe artikkel (21.05.2010)
Õhtulehe artikkel (30.06.2010)
Vikerraadio Uudis+ (21.06.2010)

Projekti on toetanud Tallinna linn ja Hasartmängumaksu Nõukogu kumbki 100 000 krooniga ning Avatud Eesti Fond 150 000 krooniga.

 
eapn_eesti

 

Ka sina saad aidata majanduslikesse raskustesse sattunud perede lapsi.
Nõmme Lastekaitse Liidu a/a nr Swedbankis on EE662200001120290029.

Liitu meie lastehoiu Facebooki lehega!