Tegevus

Nõmme Lastekaitse Liidu eesmärgiks on:


- teenuste osutamine haavatavatele sihtgruppidele eesmärgiga ennetada õpiraskusi ja haridussüsteemist väljalangemist;

- ennetustöö ja varajane märkamine, et tagada kõikidele lastele koolivalmidus ja võrdselt kättesaadav haridus

- huvihariduse ja sportimise võimaldamine neist tegevustest vaesuse tõttu kõrvale jäänud lastele

- täisväärtusliku toitumise ja mõtestatud tegevuse pakkumine nädalavahetustel ja koolivaheaegadel neile lastele, kelle vanemad neid vajadusi katta ei suuda

- iseseisva toimetuleku ja säästva majandamise õpetamine vaesuslõksust pääsemiseks

- emade tööhõive parandamiseks ja hariduse võrdse kättesaadavuse tagamiseks lastehoiuteenuse osutamine

- riskilastele ning erivajadustega lastele koos vanemate jõustamisega

- huvikaitse ja osalemine poliitikate kujundamises, kaasarääkimine otsustusprotsessides.


Nende eesmärkide saavutamiseks viime ellu järgnevaid tegevusi:


Nõmme Lastekaitse Liidu Lasteabi Keskuses pakutakse vähekindlustatud perede lastele erinevaid teenuseid:

vanemate nõustamine, õpiabi, võlanõustamine ja lastehoid.

Lastehoiu kolmes kümnelapselises sobitusrühmas käivad ka erivajadustega lapsed, kes tavalasteaias toime ei tule ja suurde kollektiivi ei sobitu. Vanematele pakume nõustamisteenust ja praktilist abi.

Õhtutundidel ja nädalavahetustel on meie Lasteabi Keskus noorte päralt. Koolilapsed meisterdavad, teevad koduseid ülesandeid, loevad ja arutlevad koos maailma asjade üle. Üheskoos valmistatakse õhtusöök. Õpitakse, kuidas olla iseseisev, sotsiaalselt pädev ning keerulistes situatsioonides toimetulev. Lisaabi koduste ülesannete lahendamisel aitab pikemas perspektiivis põhikoolist väljalangemist ennetada.

Märjamaa vallas, Lümandu külas asuvas liidu suvekodus, Uuetoa talus, korraldame aastaringselt noorte - ja lastelaagreid. Laagrite eesmärgiks on pakkuda lastele huvitavat ja arendavat tegevust, korralikku toitu ja järelvalvet. Noortele õpetame säästvat renoveerimist, vanade tööriistade kasutamist ning erinevaid viimistlustehnikaid. Töötubades õpetame paberkrohvimist ning savikrohvimist, roigasmööbli valmistamist, kiviaedade ladumist ning mahepõllundust. Noortelaagrite on suunatud põhikoolist väljalangemise ohus noortele, kes õpivad laagrites lisaks uutele tööoskustele ka vägivallatut suhtlemist ning iseseisvat toimetulekut.

Talulaagreid korraldame ka meie lastehoiu vilistlastele ning vanema rühma mudilastele.

Ühine meiega!

Liikmeks saab kandideerida EV täisealine kodanik, kes soovib vabatahtlikult ning tasuta osaleda liidu töös.

Meil ei ole liikmemaksu.


 
eapn_eesti

 

Ka sina saad aidata majanduslikesse raskustesse sattunud perede lapsi.
Nõmme Lastekaitse Liidu a/a nr Swedbankis on EE662200001120290029.

Liitu meie lastehoiu Facebooki lehega!